Framtidsfabriken / Tulevaisuustehdas / The Future Factory

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med alla instanser som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden och är en del av Finlands 100-årsjubileum.

Projektet undersöker tankar om och känslor inför framtiden, speciellt hos barn och unga. Projektet är uppdelat i två faser, varav den första fasen är att samla in material (tankar, drömmar, teckningar, svar på frågor, mm) som blir som grund för att sammanställa en levande utställning tillsammans med unga (12-29 år) intresserade deltagare.

Utställningen är öppen för allmänheten i mitten av december (vk 50) 2017 i PIUG, Pargas.

”I Framtiden får man aldrig sikta på någon annan med en bössa” pojke 5 år

Arrangör:
Pargas stad, kulturenheten

Samarbetsparter:
Musikinstitut Arkipelag (musik, dans)
Åbolands teaterskola (teater)
Konstskolan Pictura för barn och ungdomar (bildkonst)
Åbolands hantverk (hantverk)
Sydkustens ordkonstskola (ordkonst)
M. fl.

Projektledare:
Miro Jerohin, Mecki Ruokolahti, Riddo Ridberg

Kontakt:
futurefactory2017@gmail.com

UNGDOMAR (12-29 år)! ÄNNU KAN DU ANMÄLA DEJ!
Framtidsfabriken söker fortfarande efter nya hjärnor!

Intresserad av musik, dans, teater, hantverk, bildkonst, ordkonst, video, scenkonst … ?
FÖR VEM? Gymnasiet/andra stadiet, högstadie, lågstadie (åk 5>).

Du kan ännu anmäla ditt intresse till:
futurefactory2017@gmail.com

 

Frågeformulär om framtiden, tryck här